Arboretum Hinkeloord

Ver buiten de bebouwde kom laat Dirk Vreede in 1855 de prachtige villa N’gladjoe plaatsen, genoemd naar zijn voormalige plantage op Java. Pas later krijgt het zijn huidige naam Hinkeloord.

De villa is omringd door een glooiende landschappelijke tuin en biedt prachtige vergezichten. Vreede heeft zich hard gemaakt voor de komst van de Rijkslandbouwschool naar Wageningen. Tegenover Hinkeloord verrijst in 1896 de Rijkstuinbouwschool (met arboretum), een opvolger van de Rijkslandbouwschool. En ook landgoed Hinkeloord is – lang na Vreedes overlijden in 1886 – volop met het landbouwonderwijs verbonden, want vanaf 1915 maakt de afdeling Bosbouw gretig gebruik van de villa. De tuin wordt heringericht als arboretum of bomenpark, vermoedelijk naar ontwerp van Hartogh Heys van Zouteveen. Hij is als lector in de tuinkunst verbonden aan het dan inmiddels tot Landbouwhogeschool (1918) verheven instituut. Tegenwoordig staan naast de solitaire bomen en boomgroepen ook diverse beelden in de tuin.