Over Het Depot

Over Het Depot

Beeldengalerij Het Depot is een museaal podium voor de hedendaagse beeldhouwkunst en stelt daarbij de ontplooiingskansen van de kunstenaar centraal: van mensen voor mensen. De collectie beelden bestaat uit torsen en fragmenten van het menselijk lichaam. 

Beeldengalerij Het Depot is gevestigd op drie locaties, die onderling met elkaar verbonden zijn door Arboretum De Dreijen. In Villa Hinkeloord is een permanente tentoonstelling te zien van het werk van Eja Siepman van den Berg met in de benedenzaal wisselende tentoonstellingen. Ook Arboretum Hinkeloord maakt deel uit van deze locatie. De hoofdvestiging biedt tentoonstellingen van hedendaagse beeldhouwers en een tentoonstelling over beide arboreta. In gebouw De Peppel is vanaf maart 2022 een permanente tentoonstelling te zien met het werk van Emile van der Kruk. In De Peppel vinden voor scholen ook educatieve activiteiten plaats.

 

 

Stichting Het Depot ontwikkelt onder meer de volgende activiteiten:

  • Beeldengalerij Het Depot, een permanente tentoonstelling over hedendaagse beeldhouwkunst van torsen en fragmenten
  • Solo- en thematentoonstellingen in Beeldengalerij Het Depot
  • Educatieve rondleidingen in Beeldengalerij Het Depot voor instellingen, particulieren en het onderwijs
  • Lezingen en symposia over beeldhouwkunst en aanverwante thema's
  • Het uitgeven van monografieën van beeldhouwers
  • Het verstrekken van beurzen aan beeldhouwers
  • Het geven van opdrachten aan beeldhouwers

Beeldengalerij Het Depot bestaat sinds 2004. Inmiddels zijn van meer dan 65 hedendaagse kunstenaars in Het Depot meer dan 600 beelden te bewonderen, in de prachtige omgeving van onze arboreta.

 

De activiteiten van Stichting Het Depot worden mogelijk gemaakt door Stichting Utopa. De doelstelling van Stichting Utopa is het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Meer informatie vindt u hier en op www.utopa.nl.

Waarom de tors?

Beeldengalerij Het Depot richt zich op torsen en fragmenten van het menselijk lichaam. Fragmenten van de menselijke figuur in hout of steen, waarvan de torso er één is, zijn zo oud als de beeldhouwkunst zelf.

 

De menselijke figuur wordt in de kunst op oneindig veel verschillende manieren verbeeld. Portretten, koppen, beelden ten voeten uit, bustes, torsen en gebeeldhouwde fragmenten van het menselijk lichaam werden en worden nog steeds in letterlijk allerlei gedaantes gemaakt. Er zijn figuratieve beelden met een perfect oog voor de anatomie van het menselijk lichaam en gestileerde en abstracte vormen waarin je een lichaam vermoedt. Het menselijk lichaam wordt verbeeld als architectonische constructie, als drager van emoties, en als de persoonlijke visie van een kunstenaar op het mensbeeld. Met de verbeelding van (een deel van) het menselijk lichaam verbinden we ons als kijker met onszelf als mens.

Torso van Belvédère

Er is geen beeld uit de Oudheid dat zó de verbeelding van kunstenaars gestimuleerd heeft als de Torso van Belvédère. Het is een meer dan levensgrote mannentorso waarvan heel lang is gedacht dat hij Hercules voorstelde. De torso werd niet alleen het symbool van de beeldhouwkunst, maar ook het symbool van de kunst. Al rond 1430 stond het beeld opgesteld in Rome, in het Palazzo Colonna. Pas in de zestiende eeuw werd het echt gezien door kunstenaars en kreeg het zijn werking. Het moderne begrip torso – een Italiaans woord dat stam of stronk betekent – komt uit de Italiaanse Renaissance.

 

De Torso van Belvédère is van een grote beweeglijkheid - de romp is gedraaid ten opzichte van de heupen. Het beeld mist een hoofd en de armen, en de benen zijn onder de knieën afgebroken. Het beeld staat nu in het Museo Pio - Clementino in Vaticaanstad. Een kopie ervan is te vinden in Beeldengalerij Het Depot.

De gebouwen van Het Depot

Het Depot is gehuisvest op drie locaties: het hoofdgebouw en gebouw De Peppel aan de Arboretumlaan, en Villa Hinkeloord aan de Generaal Foulkesweg. Het Depot ging in 2004 van start in Villa Hinkeloord. Vanaf 2010 kwamen daar ook het hoofdgebouw en De Peppel bij.

 

Lees meer over de gebouwen
van Het Depot »